Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Racławiczkach

Anna Piecha - przewodnicząca

Joanna Malik - skarbnik

Sabina Barysz, Angelina Szczepanek, Dorota Chowaniec, Karolina Smolarczyk - członkowie